Klostermannova rozhledna

Jeseník obdivoval spisovatel Karel Klostermann, který měl rád jeho tehdy hluboké lesy a samoty. Velmi rád vystupoval na vrchol Javorníku, aby se pokochal pohledem na své milované hory. K Javorníku jako místu jedinečného rozhledu jej pojilo pouto tak silné, že vyústilo přáním, aby na jeho vrcholu byla postavena rozhledna. Pro svůj záměr získal na počátku 20. století několik svých šumavských přátel se kterými s velkým elánem připravoval realizaci tohoto nápadu.

Dne 26.7.1914 byla svolána schůze přátel, aby se dojednaly poslední podrobnosti k započetí stavby dřevěné rozhledny. Jakékoliv jednání bylo zmařeno, neboť byla vyhlášena mobilizace. Tohoto osudného dne navštívil svůj oblíbený Javorník K. Klostermann již naposledy.

V meziválečném období se aktivit ujala Kašperskohorská skupina Národní jednoty pošumavské, která založila výbor pro zbudování rozhledny na Javorníku. Ve spolupráci s Klubem českých turistů v Sulici byla uspořádána velká sbírková akce, která vynesla téměř 4.000,- Kč. Původní projekt dřevěné rozhledny s chatičkou byl z důvodu bezpečnosti a trvanlivosti stavby změněn na projekt rozhledny kamenné. Výbor pro zbudování rozhledny vypsal v květnu roku 1938 veřejnou soutěž na stavbu. Z konkurzu v němž byly podány tři návrhy vyšel vítězně sulický stavitel K. Houra.

21. června 1938 bylo započato s výkopem základů ve skále. Celá věž byla stavěna osmi zedníky a osmi pomocnými dělníky. Pro zajímavost denní mzda zedníka činila 20,- Kč, pomocníka 12,- Kč a celkové náklady na stavbu činily 90.000,- Kč. Šedesátosm dní od zahájení stavby za slunného srpnového dne (28. srpna 1938) byla slavnostně zpřístupněna. V září 1938 došlo k otržení Sudet. Šumava se ocitla v Reichu a Javorník se stal nejvyšší horou Čech. Za okupace sloužila jako protiletadlová pozorovatelna. Po válce se Javorník stal oblíbeným turistickým centrem.

Koncem 70. let začala přerůstat výhlídkovou část rozhledny kdysi nízká smrčina a rozhledna se stala nefunkční. Pokusy o její nástavbu se však nepodařily do konce minulého tisíciletí z různých příčin zrealizovat.

Myšlenka byla znovu oživena z iniciativy příznivců tohoto regionu. V roce 2001 byl založen Nadační fond Karla Klostermanna, jehož hlavním posláním bylo shromažďování finančních prostředků na nástavbu a rekonstrukci již značně zchátralé rozhledny. K razantnímu urychlení této záležitosti došlo na základě projeveného zájmu firmy T-mobile a.s. o komerční využití věže. Následnou smlouvu s Obcí Vacov se firma zavázala převážnou část rekonstrukce zafinancovat. Finančně se též podílel NFKK sbírkou od dobrovolných dárců. Obec Vacov a řada dalších větších či menších sponzorů.

Práce na rekonstrukci byly zahájeny v září roku 2002 a rozhledna pak slavnostně znovuotevřena 5. července 2003 za velkéhé zájmu veřejnosti.

Také se můžete podívat na Pancíř odkud je také překrásný výhled do krajiny a to třeba i s dětmi.

© 2002 - 2024 Ondřej Kocman — Všechna práva vyhrazena.